Dostosowanie Maszyn CE

 
SOLIDWORKS-on-a-mac-2

Dostosowanie maszyn CE - Oferujemy ocenę zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi pod kątem norm zharmonizowanych, podczas której sprawdzamy poprawność zastosowanych zabezpieczeń, weryfikujemy posiadaną przez klienta dokumentację, a następnie sporządzamy raport z szczegółowym opisem wszystkich nieprawidłowości w maszynie aby pracodawca mógł dostosować swoje maszyny. Wykonujemy profesjonalny audyt zakończony raportem z oceny zgodności, zgodny z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, która została wprowadzona przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Kontakt