Obliczenia MES

 

 Analiza MES - Metoda Elementów Skończonych - odwzorowaniem kształtu geometrii poprzez nałożenie siatki obliczeniowej, na bazie której przeprowadzamy analizę, i dzięki temu w badanej konstrukcji otrzymujemy następujące, przykładowe wartości: naprężenia, odkształcenia, siły i przemieszczenia. W przypadku obliczeń cieplnych są to rozkłady temperatur, w przypadku obliczeń przepływowych są to rozkłady wektorów prędkości i ciśnień.

Kontakt